Naša politika zasebnosti je oblikovana z namenom, da vas seznani s postopki varstva osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje, Forma X d.o.o. Spoštujemo vašo zasebnost in skrbno varujemo vaše podatke.

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z evropsko zakonodajo, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU), slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in drugimi relevantnimi predpisi, ki nam dajejo pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Naša politika zasebnosti vključuje informacije o tem, kako naše podjetje, kot upravljavec, obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od posameznikov na podlagi ustrezne pravne podlage.

1) Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Forma X, d. o. o., s sedežem na naslovu Ižanska cesta 141, Ljubljana, 1000 Ljubljana, telefon 070 144 262 e-pošta: info@forma-x.si, davčna številka SI36710504. 

2) Osebni podatki
Osebni podatek se nanaša na katero koli informacijo, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati. To vključuje podatke, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator ali drugi dejavniki, ki so značilni za posameznikovo identiteto.

3) Nameni obdelave in pravne podlage
Podjetje zbira in obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
– Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.
– Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik.
– Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba.
– Posameznik je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v določene namene s tem ko je obiskal spletno stran. 

Podjetje obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

– Izpolnjevanje zakonskih obveznosti: V nekaterih primerih smo zakonsko zavezani obdelovati osebne podatke, na primer za izpolnjevanje davčnih ali računovodskih obveznosti.

– Izvajanje pogodbenih obveznosti: Obdelava osebnih podatkov je lahko potrebna za izvajanje pogodbenih obveznosti med nami in posameznikom. Na primer, če sklepamo pogodbo z vami kot našim strankom, bomo morda potrebovali nekatere osebne podatke, da izpolnimo svoje obveznosti iz pogodbe.

– Zakoniti interesi: Obdelava osebnih podatkov je lahko potrebna za uveljavljanje naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretjih oseb, razen če prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Na primer, lahko obdelujemo osebne podatke za namene upravljanja in izboljšanja naših storitev, izvajanja analiz trga ali za preprečevanje goljufij in zlorab.

– Privolitev: V nekaterih primerih bomo morda zaprosili za vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene. Privolitev je prostovoljna in jo lahko kadar koli prekličete.

4) Rok hrambe
Osebne podatke hranimo le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani, razen če zakon določa drugače ali če obstaja pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo. Po poteku roka hrambe bodo osebni podatki izbrisani ali anonimizirani, da se zagotovi njihova varnost.

5) Deljenje osebnih podatkov
Forma X d.o.o.  lahko v določenih primerih deli osebne podatke s tretjimi osebami, vključno z zunanjimi izvajalci storitev, ki obdelujejo podatke v našem imenu. V takih primerih zagotavljamo, da so tretje osebe, s katerimi delimo podatke, zavezane k spoštovanju ustreznih varnostnih standardov in upoštevanju zahtev zakonodaje o varstvu podatkov.

6) Vaše pravice
Kot posameznik imate določene pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Mednje spadajo pravica dostopa do podatkov, popravka netočnih podatkov, izbrisa podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in pravica do prenosljivosti podatkov. Prav tako imate pravico, da kadarkoli prekličete privolitev za obdelavo podatkov, če je obdelava vaših podatkov temeljila na privolitvi. Za uveljavljanje teh pravic se lahko obrnete na nas preko kontaktnih informacij, navedenih na koncu tega obvestila.

To je le splošen pregled politike zasebnosti podjetja Forma X. Za več podrobnosti in natančne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov priporočamo, da se direktno na email info@forma-x.si.