Seveda. Možnost brezplačnega parkiranja je na obeh lokacijah. V Gymu vam validiramo parkirnino, na Opekarski pa parkirate za zapornico.